Frankreich (Languedoc & Maconaise)Iberischer Wasserfrosch (Pelophylax perezi)


Mauereidechse (Podarcis muralis)


Vipernatter (Natrix maura)